PATVIRTINTA
UAB „VibraMedica”
Direktoriaus įsakymu Nr.2021-02-01

 

Ši privatumo politika nurodo kokius duomenis UAB „VibraMedica“ (toliau - Klinika), juridinio asmens kodas 304731354, adresas: Savanorių per. 51A, Kaunas,  renka internetinėje svetainėje www.vibramedica.lt, kodėl juos renka ir ką su jais daro.

Kokią informaciją mes renkame?

Klientams lankantis Klinikos Interneto svetainėje, jiems susisiekiant su Klinika el. paštu ar telefonu, Klinika gali rinkti šią informaciją:

  • vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kliento užklausos tekstą. kurie yra reikalingi kliento pateikiamoms užklausoms internetinėje svetainėje, telefonu ir/ar el. paštu tvarkyti. Šie duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo kliento užklausos gavimo datos;
  • slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Slapukai“) renkamą informaciją;
  • vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą siųsdami tiesioginės rinkodaros pranešimus, jei klientas davė savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros priemonių gavimo. Šie duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo datos.

Slapukai

Slapukas yra interneto naršyklėje saugoma informacija, kurią į naršyklę siunčia interneto serveris. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį, kaskart naršyklei prašant atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
Siekdami analizuoti lankymosi šioje Interneto svetainėje duomenis, naudojame „Google Analytics“ ir kitus, panašaus pobūdžio įrankius, kurie generuoja statistinę ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal vartotojų kompiuteriuose saugomus slapukus.

Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google arba kitas paslaugos teikėjas. Slapukai yra naudojami ir norint atpažinti klientą, kaip sugrįžtantį lankytoją.
Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

CMSSESSID#

Išsaugotos vartotojų būsenos puslapio užklausose.

Įeinant į svetainę

1 sesija

Loginė reikšmė 1 arba 0

_ga

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie lankytoją naudoti savo svetainę generuoti.

Įeinant į svetainę

2 metai

Unikalus vartotojų ir modulių identifikatoriai

_gat

Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų greitį.

Įeinant į svetainę

1 diena

Loginė reikšmė 1 arba 0

_gid

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

Įeinant į svetainę

1 diena

Unikalus vartotojų ir modulių identifikatoriai

__fb_chat plugin

Naudojamas stebėti vartotojo sąveiką su svetainės „Facebook“ pokalbių valdikliu.

Įeinant į svetainę

pastovus

Loginė reikšmė 1 arba 0

ads/ga-audiences

„Google Ads“ naudojamas pakartotinai įtraukti lankytojus, kurie, tikėtina, konvertuosis į klientus, atsižvelgiant į lankytojo elgesį internete visose svetainėse.

Įeinant į svetainę

1 sesija

Loginė reikšmė 1 arba 0

common/cavalry_endpoint.php

Renka duomenis apie lankytojų elgseną iš kelių svetainių, norėdamas pateikti tinkamesnę reklamą - tai taip pat leidžia svetainei apriboti, kiek kartų jiems rodoma ta pati reklama.

Įeinant į svetainę

1 sesija

Loginė reikšmė 1 arba 0

messaging_plugin_
https://www.vibramedica.lt/
_2061767394036623

Neklasifikuota

Įeinant į svetainę

pastovus

Loginė reikšmė 1 arba 0

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, tačiau kai kuriose naršyklėse suteikiama galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Klientas gali pasinaudoti šiomis galimybėmis, tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, jog visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui – be slapukų klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra sutikę duoti savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos siūlomas prekes ir (arba) paslaugas, Klinika gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir (arba) paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys.
Jeigu klientas sutiko, kad kliento asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, informuodami kliniką el. pašto adresu info@vibramedica.lt ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame klientui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Klinikos Interneto svetainėje gali būti talpinama trečiųjų šalių pateikiama reklama. Trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus galiojančius ir taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Klinika neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.

Klinikos Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje klientas gali savo pačio rizika. Klinika neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Klinikos informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Klinika neprisiima jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda Klinikos klientui skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
Bet kokia, informacinėje medžiagoje Klinikos pateikta nuoroda į svetainę, nereiškia, kad Klinika ją palaiko. Jei klientas nori prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, gali tai daryti savo pačio rizika.

Klientų asmens duomenų saugumas

Klientų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami klientų asmens duomenis Klinika įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Klientų teisės

Klientas turi teisę susipažinti su Klinikos tvarkomais kliento duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, perkelti, pašalinti, taip pat nesutikti su šių duomenų tvarkymu. Jei klientas nori šiomis teisėmis pasinaudoti, privalo kreipktis raštu toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Pretenzijos

Jei klientas mano, kad jo, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (arba) gali būti pažeistos, turi teisę nedelsiant kreiptis į Kliniką pateikiant skundą. Klinika užtikrina, jog gavę kliento skundą Klinika susisieks su klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuos apie skundo tyrimo eigą, o vėliau, ir apie rezultatą.

Taip pat informuojame, kad Klinikos duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas UAB „VibraMedica“ direktorius Romas Žilinskas. Į duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis visais klausimas, susijusiais su kliento asmeniniu duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis el. pašto adresu direktorius@vibramedica.lt arba telefonu +37061686286

Esant poreikiui, duomenų apsaugos pareigūnas galės klientui padėti kreiptis į priežiūros instituciją, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jei Klinika nesugebėsime suteikti klientui reikiamos informacijos ir (ar) klientas turės pretenzijų dėl skundo tyrimo eigos ir (ar) rezultatų.

Atsakomybė

Klientas yra atsakingas, kad kliento pateikti duomenys Klinikai būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia kliento pateikti duomenys, klientas turi nedelsdamas Kliniką apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas Kliniką apie tai elektroniniu paštu. Klinika jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią klientui dėl to, jog klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Klinikos jiems pasikeitus.

Kontaktinė informacija

Jei klientas turi bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su Klinika susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „VibraMedica“

Įmonės kodas: 304731354

Registracijos adresas: Savanorių pr. 51A – 2, LT-44255, Kaunas

Buveinės adresas: Kapsų 17, LT-50176, Kaunas

El. paštas info@vibramedica.lt